Візуалізація учбового процесу Реалізований

Доданий
29.09.2017
Номер
30
Освіта

Мультимедійний комплекс поєднує в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Цей проект надасть можливість створити нове інформаційно-технічне середовище для сучасного освітнього процесу в початковій школі

Автор проєкту
Михайло
Михайло Федосенко
Бюджет
49 900 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Проблема

Навчання молодших школярів за допомогою електронних засобів є актуальним з декількох причин. По-перше, електронні засоби навчання допомагають унаочнити те, що вивчає дитина. А це в свою чергу йде в тандемі з психологічними особливостями дитини 6-9 років: зокрема абстрактно-образне мислення дитини, яке поступово переходить в абстрактне у початковій і завершується у середній школі. Наявність наочності завдяки електронним засобам створює своєрідну опору для запам'ятовування, яка сприймається школярами емоційно, що сприяє зосередженню їх уваги на об'єктах вивчення, а це важливо для інтенсифікації і підвищення ефективності навчального процесу. По-друге, електронні засоби навчального призначення виступають джерелом знань, систематизації, закріплення, повторення іншомовного матеріалу, а також засобом діагностики і контролю навчальних досягнень учнів початкової школи.

Мета проекту

Мультимедійний комплекс - відповідає тому способу сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління школярів, що виросло на ТБ, комп'ютерах і мобільних телефонах, у якого набагато вище потреба в темпераментній візуальній інформації й зоровій стимуляції . Для вчителів - не потрібно непокоїтися про зберігання паперових карт, плакатів тощо - у них просто відпадає необхідність.

Пропоноване рішення проблеми і його обгрунтування

Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедіа скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Учнів приваблює новизна проведення таких моментів на уроці, викликає інтерес.

Подібні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:

 засвоїти базові знання з предмета;
 систематизувати засвоєні знання;
 сформувати навички самоконтролю;
сформувати мотивацію до навчання в цілому й до певного предмета зокрема.

Для кого цей проект

Для учнів початкових класів та вчителів, як візуальний ресурс, який допоможе зробити уроки живими й привабливими.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

Проект «Візуалізація учбового процесу» передбачає, закупівлю, встановлення та налагодження запланованого обладнання

Ключові показники оцінки результату проекту

Завдяки новітнім технологіям рівень інформаційної культури, як учнів, так і вчителів, буде підвищено

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Відомі ризики при реалізації проекту відсутні

Приклади (кейси) схожих рішень

Навчальні заклади міста

Фотографії