Інформаційна платформа "ІТ - дошкільнята" Відхилений

Доданий
24.09.2020
Номер
2
Інформаційні технології

Діти дошкільного віку виявляють високу зацікавленість до комп'ютера, його будови, функцій, можливостей, отримуючи при цьому хороший емоційний стан, задоволення. Робота дитини з комп'ютером формує передумови теоретичного мислення. Дитина, яка оволоділа елементарною комп'ютерною технологією, краще за інших готова мислити, почуватися компетентною у житті в інформаційному плані.

Автор проєкту
Євген
Євген Гарін
Бюджет
283 100 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
квартал Київський, 15, Славутич

Опис

Проблема

Інформаційно-комунікаційні технології активно інтегруються в систему
дошкільної освіти. Вже сьогодні вони використовуються в управлінні
дошкільною установою, методичній роботі, у роботі з дітьми та їх батьками. Інформатизація дошкільної освіти - процес цілком об’єктивний і неминучий. У дошкільних навчальних закладах формується нове освітнє середовище,з’являються високотехнологічні інформаційні засоби навчання та розвитку дошкільнят (відеокамери, мультимедійні комп’ютери, проектори, екрани, сенсорні інтерактивні дошки та ін.). Відбувається розширення виробництва розвивальних і освітніх мультимедіа продуктів для дітей дошкільного віку(комп’ютерних ігор, електронних енциклопедій, мультфільмів, навчальних відеофільмів та програм, сайтів тощо). Зростає інтерес педагогів і фахівців
дошкільної освіти до ІКТ і можливостей, використання їх у своїй професійній діяльності. На сьогоднящній день дошкільний заклад №5 "Джерельце" не має таких технічних можливостей.

Мета проекту

Створення сучасних технічних умов для інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку в умовах карантину. Формування у дітей уявлень про комп’ютер як сучасний технічний засіб, можливість його використання в різних сферах життя; озброєння початковими знаннями та навичками самостійного володіння комп’ютером, сприяння розвитку передумов теоретичного мислення та інтересу до техніки.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обгрунтування

Створення платформи "ІТ-дошкільнята" ( автоматизація систем з надання послуг мешканцям (педагогам і вихованцям) та облаштування зони Wi-Fi). У сучасних умовах розвитку освітньої системи України та в умовах карантину комп'ютер є своєрідним «інтелектуальним знаряддям», яке дозволяє людині вийти на новий інформаційний рівень.Комп'ютер в теперішніх умовах слід розглядати як сучасний засіб діяльності дитини старшого дошкільного віку. Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення для розвитку їх інтелекту, моторики рук, зорово-моторної
координації, поліпшують та розвивають пам'ять і увагу. Виконуючи веселі ігрові завдання, дитина вчиться аналітично мислити в нестандартній ситуації, класифікувати та узагальнювати поняття, прагнути до поставленої мети. В сім'ї та навчальних закладах різних типів за допомогою комп'ютера дитина розв'язує різні завдання, перетворюючи на екрані зображення за допомогою клавіатури та «миші».
Комп'ютер, будучи найсучаснішим інструментом для обробки інформації,
служить технічним засобом навчання та відіграє значну роль у загальному технічному розвиткові дошкільників.

Для кого цей проект

Мешканці Славутича ( педагоги та діти від 5 до 7 років)

План заходів з реалізації проекту

1 Закупка обладнання.
2 Монтаж обладнання.
3. Тестування та введення в експлуатацію.

Ключові показники оцінки результату проекту

Соціальні. Дити, які оволоділи елементарною комп'ютерною
технологією, краще за інших готові мислити, розв'язувати проблемні задачі, почуватися компетентними у житті в інформаційному плані.
Технічні. Створення сучасних технічних умов для організації навчально-виховного процесу в дошкільних закладах.

Очікуваний термін реалізації проекту

8 місяців від початку фінансування

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Проблеми фінансування та інфляційні процеси.

Приклади (кейси) схожих рішень

Дошкільний заклад №1 міста Шепетівка,
дошкільні заклади №7, №39 міста Вінниці,
дошкільний заклад №270 міста Києва.

Співавтор

Гаріна Наталія Іванівна

Експертна оцінка

Відповідальні підрозділи

Відділ інформаційних технологій та електронного врядування

Управління економіки та соціального розвитку міста

ПІБ Відповідальної особи

Нестеренко Марина

Контактні дані відповідальної особи

0666508310